BIJKOMENDE UITLEG

 

OPGELET !

DSDM KOMT TUSSEN IN DE TERUGBETALING VAN MEDISCHE KOSTEN DIE VOORTKOMEN UIT EEN ARBEIDSONGEVAL. DIT IS EXCLUSIEF VOORBEHOUDEN VOOR DE LEDEN VAN DE FEDERALE POLITIE.

DE LEDEN VAN DE LOKALE POLITIE MOETEN ZICH MET HUN AANVRAGEN TOT TERUGBETALING VAN DE MEDISCHE KOSTEN TEN GEVOLGE VAN EEN ARBEIDSONGEVAL, TOT HUN LOKALE POLITIEZONE WENDEN. ZE MOGEN HIERBIJ IN GEEN ENKEL GEVAL GEBRUIK MAKEN VAN DE FORMULIEREN L123

DIT IS OOK HET GEVAL VOOR DE FEDERALE POLITIEAGENTEN DIE SLACHTOFFER ZIJN VAN EEN ARBEIDSONGEVAL TERWIJL ZE GEDETACHEERD ZIJN NAAR EEN LOKALE POLITIEZONE OF INDIEN HUN SALARIS BETAALD IS DOOR DE LOKALE POLITIEZONE