Federale Politie - elektronisch voorschrift.

Zelfs met een elektronisch voorschrift, moet er nog altijd een blauw officiël formulier van de Politie voorgelegd worden voor het gedeelte dat door deze laatste vergoed wordt.
De elektronische inhoud mag op de achterzijde van dit formulier gedrukt worden, en dit moet niet ondertekend worden noch moet de stamnummer van het lid van de Politie vermeld worden. Dit voor zover dat de elektronisch inhoud exact dezelfde is als datgene wat op het specifieke blauw formulier staat, dwz zelfde RID, zelfde voorschrijver, zelfde datum, zelfde geneesmiddelen, geen manuele toevoegingen. De Federale Politie heeft zijn bevoegde artsen op de hoogte gebracht en de informatie op haar Website gepubliceerd : www.smdpol.be secties « News » en « Geneesheer »