Hoe uw medisch getuigschrift verzenden?

U hebt zich misschien al eens de volgende vraag gesteld: mogen we het medisch getuigschrift inscannen en opsturen?

Hier zijn enkele antwoorden:  

Het administratief luik van het medisch getuigschrift moet binnen 24 uur worden verzonden of door enigerlei ander middel worden bezorgd aan de betrokken personeelsdienst.  
(Art X.II.3 alinéa 2 du PJPol) 

Het personeelslid mag de twee luiken van het medisch getuigschrift dus opsturen via mail, fax, brief enz. 


Ter herinnering  

Het medisch getuigschrift bestaat uit twee luiken: het administratief luik en het medisch luik. Sturen naar   Wanneer   Hoe
Administratief luik  De personeelsdienst 

binnen de 24 uur  heures verzonden of door enigerlei ander middel bezorgd (mail, brief ...) 
Medisch luik  DPPMS – Medische dienst van de geïntegreerde politie 
Centrale controlecel 
Kroonlaan 145 A 
1050 Elsene 

E-mailadres: DRP.PsychoMedSrv.Certif@police.belgium.eu


Als het personeelslid beslist om het medisch luik per mail of per fax te verzenden, dan moet het origineel bij de werkhervatting of uiterlijk binnen de drie maanden na het begin van de arbeidsongeschiktheid aan de medische dienst bezorgen. Neem altijd een kopie voor u !