Indienen van een arbeidsongevallen.


Présentation

De volgende documenten, vereist voor de aangifte van een arbeidsongeval, zijn elektronisch te raadplegen:

• het Model A: aangifte van arbeidsongeval;
• het Model B: het medisch attest in het kader van een arbeidsongeval dat dient te worden ingevuld door de behandelende geneesheer;
• een standaardmodel van een verklaring van het slachtoffer;
• een standaardmodel van een verklaring van een getuige of van een persoon die op de dag zelf van het ongeval op de hoogte werd gesteld.

Deze documenten kan men afdrukken, invullen en vervolgens inscannen en overmaken aan DGR/DPPMS door de beheerseenheid op het volgende e-mailadres:
DRP.Career.Risks@police.belgium.eu

Wij verzoeken U voor elk ongevallendossier een e-mail over te maken met als onderwerp het stamnummer en de naam van het slachtoffer. Het ongevallendossier (bestaande uit model A, model B, de verklaringen en/of andere nuttige documenten) dient volgende bestandsnaam te bevatten: stamnummer_VI_F_datum ongeval (JJJJMMDD)_aangifteAO

Voorbeeld: 446825345_VI_F_20190207_aangifteAO

Elk ander document, belangrijk voor de kwalificatie van het ongeval, dat later wordt overgemaakt aan DGR/DPPMS dient hetzelfde onderwerp (stamnummer + naam slachtoffer) te bevatten als de oorspronkelijke e-mail doch deze bijlage dient te worden overgemaakt onder de volgende bestandnaam: “stamnummer”_VI_F_“JJJJMMDD”_ “toevoeging”.

Ter herinnering, de beheerseenheid fungeert als hulp en steun voor het slachtoffer bij het invullen van luik I tot en met luik V (punt 1 tot 34) van het model A. Luik VI (gegevens over de preventie) dient echter te worden ingevuld door de preventieadviseur. Alle gegevens op het bijgevoegde model A, weergegeven in het blauw, dienen telkens te worden ingevuld.

Daarnaast dient de beheerseenheid ervoor te zorgen dat zij elk ongeval, dat wordt ingediend bij DGR/DPPMS/RISKS, ingeven in Galop (zie: Medisch dossier: Arbeidsongevallen) zodat de genomen beslissing en de datum van het ongeval van het slachtoffer door DGR/DPPMS/RISKS in Galop kan worden gezet.

Verder vinden jullie ook een samenvattende tabel (wie verwittigen in geval van een ongeval) opgesteld door CG/WB-SAFETY, een adressenlijst van de preventieadviseurs, een lijst met de ISCO-codes (beroepenclassificatielijst) én een lijst met de vestigingseenheidsnummers van de Federale Politie


• Formulieren

-Model A – aangifte van arbeidsongeval
-Model B – het medisch attest in het kader van een arbeidsongeval
-Verklaring van het slachtoffer – standaardmodel
-Verklaring van een getuige of van een persoon die op de dag zelf van het ongeval op de hoogte werd gesteld – standaardmodel

Adressenlijst van de preventieadviseurs

Lijst met de ISCO-codes

Lijst met de vestigingseenheidnummers